DSpace
CMI

BORA CMI >

Items for Subject "Økonomisk stabilisering"

Return to Browse by Subject
Sort by Title Sorting by Date

Showing 1 items.

Issue DateTitleAuthor(s)
1992 Multiple inflasjonslikevekter og deres stabilitet: En drøfting av stabiliseringsprogrammene i Argentina, Brasil og Israel på midten av 1980-tallet Fjeldstad, Odd-Helge

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no