DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/415

Title: Kjønns- og likestillingsrettet utviklingssamarbeid. Kartlegging av kompetansemiljø i Norge
Authors: Ask, Karin
Lange, Siri
Keywords: Kjønn
Kjønnsforskning
Norge
Issue Date: 2008
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Working Paper
WP 2008: 4
Abstract: Denne rapporten ble skrevet vinteren 2006/2007 som innspill til NORAD/UDs kartlegging av nasjonal kompetanse på kjønn og likestillingsspørsmål i utviklings-sammenheng. Gjennomgangen viser at det er personer med kompetanse på kjønn og likestillingsspørsmål i utviklingssammenheng ved alle universitetene. Forsknings-spesialisering på kjønn og likestilling i utviklingsforskning er imidlertid svakt institusjonelt forankret, noe som kommer til uttrykk ved at forskningsmiljøene på feltet er små og at det ikke er egne stillingshjemler knyttet til dette spesialfeltet. Dette fører til svakere akademiske satsing på metodisk og teoretisk utvikling av kunnskapsfeltet kjønn og utvikling. Hovedmålsetningen med rapporten er å gjøre det lettere å søke etter forskningsmiljø og forskere med kompetanse på kjønn og utvikling. Hovedvekten er lagt på informasjon om forskningsprogram og forskningsmiljøer for kjønn og utvikling etter 2000. Presentasjonen av frivillige organisasjoner er mindre detaljert.
URI: http://hdl.handle.net/10202/415
ISBN: 978-82-8062-249-5
ISSN: 1890-5048
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Working Paper WP 2008-4.pdf364KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no