DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/396

Title: Menneskerettigheter og utviklingsprosesser. Sentrale tema i samfunnsvitenskapelig og humanistisk menneskerettighetsforskning
Authors: Gloppen, Siri
Rakner, Lise
Keywords: Menneskerettigheter
Økonomisk utvikling
Politisk utvikling
Utviklingshjelp
Rapportering
Issue Date: 1991
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
Series/Report no.: Report
R 1991: 2
Abstract: Rapporten inngår i studien "Menneskerettigheter i et utvikingsteoretisk perspektiv", som Programmet for menneskerettighetsstudier ved Chr. Michelsens Institutt har utført på oppdrag fra Departementet for utvikingshjelp/ Utenriksdepartementet. Rapportens målsetning er å gi en bred og mest mulig representativ framstiling av hovedsynspunktene i samfunnsvitenskapelig og humanistisk menneskerettighetsforskning. Tema som diskuteres er: utvikingen av menneskerettighetsnormene; kulturrelativisme versus universelle menneskerettigheter; forholdet mellom menneskerettigheter og økonomisk utviking; spenninger mellom ulike kategorier av rettigheter; forholdet mellom menneskerettigheter og politisk utvikling; etiske og praktiske aspekter ved måling og rapportering av menneskerettighetsrespekt og kobling mellom menneskerettigheter og bistand. Rapporten inneholder en fyldig bibliografi.
URI: http://hdl.handle.net/10202/396
ISSN: 0803-0030
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
R 1991_2 Siri G, Lise R-07122007_1.pdf7388KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no