DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/394

Title: Afrikas økonomiske krise - finnes det grunnlag for reformer? En elementær innføring
Authors: Ofstad, Arve
Keywords: Økonomisk utvikling
Krise
Økonomiske reformer
Afrika sør for Sahara
Issue Date: 1992
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
Series/Report no.: Arbeidsnotat
D 1992: 9
Abstract: Dette arbeidsnotatet gir en kort oversikt og innføring i den økonomiske situasjonen for landene i Afrika sør for Sahara. På omtrent alle utviklingsindikatorer ligger de afrikanske landene nederst, både individuelt og som gruppe. For flertallet av SSA-Iandene har den økonomiske utviklingen de siste tre tiårene ført dem fra optimisme gjennom stagnasjon til krise. Likevel har enkelte land klar seg bedre, og oppnådd et høyt eller middels utviklingsnivå, målt ved UNDPs indeks. 1990-årenes utfordringer opp summeres i åtte sentrale punkter.
URI: http://hdl.handle.net/10202/394
ISSN: 0800-2045
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D1992.9 Arve-07192007_3.pdf1150KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no