DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/393

Title: Universitet og forskning i Sør-Afrika. Utfordringar etter apartheid og akademisk boikott
Authors: Tjønneland, Elling Njål
Keywords: Høgare utdanning
Universitet
Forsking
Sør-Afrika
Issue Date: 1992
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
Series/Report no.: Arbeidsnotat
D 1992: 8
Abstract: Dette notatet gir ein gjennomgang av universitets- og forskingssektoren i Sør-Afrika. Hovudutfordringane for universiteta i eit nytt og demokratisk Sør-Afrika blir identifisert, og forskingas rolle og organisering av denne blir vurdert. Til slutt gir notatet ein diskusjon av kva rolle norske universitet og utanlandsk støtte kan ha etter at den akademiske boikotten er heva.
URI: http://hdl.handle.net/10202/393
ISSN: 0800-2045
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D1992.8 Elling-07192007_2.pdf1257KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no