DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/390

Title: Multiple inflasjonslikevekter og deres stabilitet: En drøfting av stabiliseringsprogrammene i Argentina, Brasil og Israel på midten av 1980-tallet
Authors: Fjeldstad, Odd-Helge
Keywords: Inflasjon
Økonomisk reform
Økonomisk stabilisering
Issue Date: 1992
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
Series/Report no.: Arbeidsnotat
D 1992: 5
Abstract: Notatet gir en oversikt over diskusjonen bak stabiliseringsprogrammene i Argentina, Brasil og Israel på midten av 1980, der den årlige inflasjonsraten ble redusert fra over 500% til mellom 20% og 30%. Den underliggende idéen bak anti-inflasjonspolitikken var at en gitt seigniorage kan oppnås ved enten en hø eller en lav inflasjonsrate. Dual-likevekten som kan illustreres med Laffer-kurven, impliserer at en økonomi kan bli sittende fast i en høy-inflasjonslikevekt, til tross for at økonomien i en situasjon med det samme relative budsjettunderskuddet kunne ha hatt en lavere inflasjonsrate. Hvilken likevekt som er relevant, vil avhenge av hvordan de økonomiske aktørene danner sine forventninger og justerer priser og andre nominelle størrelser, mens de erfarer hvordan systemet fungerer. Avslutningsvis drøfter vi kort hvilke faktorer som kan ha hatt betydning for at stabiliseringspolitikken lyktes i Israel, i motsetning til i Argentina og Brasil.
URI: http://hdl.handle.net/10202/390
ISSN: 0800-2045
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D1992.5 Odd.Helge-07192007_1.pdf1440KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no