DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/389

Title: Økonomisk velferdsteori og fordelingsaspektet
Authors: Fjeldstad, Odd-Helge
Keywords: Inntektsfordeling
Fattigdom
Effektivitet
Velferdsøkonomi
Issue Date: 1992
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
Series/Report no.: Arbeidsnotat
D 1992:4
Abstract: Notatet behandler en del prinsipielle poenger som er vesentlige når fordelingsvirkninger av offentlige prosjekter i utviklingsland drøftes. Det teoretiske grunnlaget for velferdsfunksjonen forsøkes klargjort, og de teoretiske problemene knyttet til etableringen av en velferdsfunksjon drøftes med utgangspunkt i diskusjonen om individers nytte kan måles eller ikke. Alternative fordelingsmessige vurderingskriterier, bl.a. Rawls rettferdighetsprinsipp, blir belyst. Avslutningsvis drøftes spørsmålet om hvordan man i praktisk analysearbeid kan ta hensyn til fordelingsvirkningene.
URI: http://hdl.handle.net/10202/389
ISSN: 0800-2045
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D1992.4 Odd.Helge-07192007_11.pdf1314KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no