DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/381

Title: Opprinnelsesland - signal om kvalitet? En samvalganalyse av konsumenters vurderinger ved kjøp av klær fra utviklingsland
Authors: Wiig, Arne
Keywords: Tekstiler
Priser
Kvalitet
Opprinnelsesland
Opinionsundersøkelse
Norge
Issue Date: 1992
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
Series/Report no.: CMI Report
R 1992: 9
Abstract: I denne rapporten studeres norske forbrukeres oppfatning om og reaksjoner på opplysninger om opprinnelsesland for klesprodukter. Analysen viser at forbrukerne har stereotype oppfatninger om ulike lands produkter, men opphavsland benyttes også som en indikator for kvalitet. Denne signaleffekten av opphav er imidlertid ikke signifikant dersom konsumentene får informasjon om flere holdepunkter ved produktene (som pris, merke og design). Produkter fra utviklingsland rangeres lavt, men dette kan kompenseres ved lav pris eller andre gunstige egenskaper ved produktet. Analysen er basert på en survey-undersøkelse av faktisk kjøpeatferd, og to eksperimentelle undersøkelser.
URI: http://hdl.handle.net/10202/381
ISSN: 0803-0030
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
R 1992_9 Arne Wiig-07122007_1.pdf6061KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no