DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/379

Title: Verdensbankens verdensbilde
Authors: Fjeldstad, Odd-Helge
Keywords: Bærekraftig utvikling
Fattigdom
Miljø
Økonomisk reform
Verdensbanken
Issue Date: 1992
Publisher: Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
Series/Report no.: CMI Report
R 1992: 7
Abstract: Denne studien gir en kort presentasjon av hovedpunktene i Verdensbankens "World Development Reports" for 1990, 1991 og 1992, og drøfter kritisk de mest sentrale problemstillingene i rapportene. Rapportene framstår som politiske dokumenter, hvor det å fremme utviklingsoptimisme og enighet om utviklingsstrategi synes å være et av målene. Det legges vekt på mulighetene og suksesshistoriene, og optimistiske vekstprognoser presenteres for å demme opp mot utviklingspessimisme og bistandstrøtthet. Rapportene inneholder en solid samling av fakta og argumenter, og er trolig blant de beste oversiktsrapportene som er skrevet om fattigdoms- og miljøproblemer i u-land. Når det gjelder anbefalinger blir det imidlertid mange generaliteter og få klare konklusjoner.
URI: http://hdl.handle.net/10202/379
ISSN: 0803-0030
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
R 1992_7 Odd Helge Fjeldstad-07122007_1.pdf5257KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no