DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/367

Title: Representerer opphavsmerking en konkurransevridende faktor?
Authors: Wiig, Arne
Keywords: Country of origin
Discrimination
Labelling
Quality
Consumer behaviour
Textiles
Issue Date: 1993
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Report
R 1993: 2
Abstract: Denne rapporten analyserer i hvilken grad tvungen opphavsmerking for klær representerer en konkurransevridende faktor. Konkurranservidningen består dels i at produkter med samme kvalitet oppnår ulik pris, og dels i at opphavsinformasjon kan påvirke bedriftenes incentiver til å forbedre sin kvalitet. Med utgangspunkt i teorier om statistisk diskriminering vises at denne typen konkurransevridende faktorer er "selvoppfyllende" - land med et dårlig "kvalitetsimage" fortsetter å produsere produkter med lav kvalitet, og land med et godt "kvalitetsimage" produserer høy kvalitet. En slik diskriminering kan føre til at produsenter i utviklingsland underinvesterer i kvalitetsforbedringer. Denne negative allokeringseffekt må avveies mot den positive effekten som følge av en bedre tilpasning mellom produsenter og konsumenter ved at opphavsland i noen grad er en kvalitetsindikator.
URI: http://hdl.handle.net/10202/367
ISSN: 0805-505X
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
R1993.2 Arne-07182007_1.pdf2522KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no