DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/319

Title: Bistand og næringsutvikling. Noen kommentarer til St. meld. nr. 19 (1995-96)
Authors: Fjeldstad, Odd-Helge
Keywords: Bistand
Bundet bistand
Næringsutvikling
Issue Date: 1996
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Working paper
WP 1996: 4
Abstract: St. meld. nr. 19 (1995-96) tar til orde for en sterkere binding av bistandsmidlene til norske eksportleveranser og norske investeringer i u-land. Meldingen tar videre til orde for at bistandssamarbeidet skal utvides til også å inkludere vekstøkonomier i Asia. Det er disse landene som i denne sammenhengen er mest interessante for norsk næringsliv. I dette notatet stiles det spørsmål både ut fra effektivitets- og fordelingshensyn, ved en slik omlegging av bistandspolitikken. Tilgangen på kommersiell finansiering og kreditt til eksport og investeringer i land i øst og sørøst Asia er i dag generelt svært god. Finansiering av slike tiltak over bistandsbudsjettet betyr derfor i praksis at en subsidierer tiltak som mest sannsynlig ville blitt gjennomført uansett. Denne støtten går dermed på bekostning av tiltak i land der behovene er større og kommersiell finansiering kun i begrenset grad er tilgjengelig.
URI: http://hdl.handle.net/10202/319
ISSN: 0804-3639
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
WP 1996_4 Odd Helge Fjeldstad-07112007_1.pdf1255KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no