DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/292

Title: Teoriskapt virkelighet? Ny-klassisk teori og kvinnelige økonomiske aktører
Authors: Bøe, Turid
Keywords: Økonomisk teori
Kvinner
Issue Date: 1997
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Working paper
WP 1997: 4
Abstract: Kjønnsaspektet er generelt sett fraværende i økonomiske analyser. Fraværet er tradisjonelt blitt oppfattet som en refleksjon av de økonomiske problemstilingenes og den økonomiske teoriens kjønnsnøytralitet, men er i den senere tid blitt kritisert for å skjule en grunnleggende forskjellsbehandling av mannlige og kvinnelige økonomiske aktører. I denne artikkelen har vi satt søkelyset på tradisjonell ny-klassisk teori og undersøkt denne teoriens grunnleggende eksplisitte og implisitte antagelser for om mulig å avdekke om teorien forskjellsbehandler kvinner og menn. Konklusjonen er at det gjør den, hovedsakelig ved å ekskludere typiske kvinnelige aktiviteter og kvinnelig verdiskapning fra økonomiske analyser.
URI: http://hdl.handle.net/10202/292
ISSN: 0804-3639
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
WP 1997_4 Turid Bøe-07112007_1.pdf1215KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no