DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/201

Title: Fra motstander til medspiller: Partnerskap mellom norske frivillige organisasjoner og norsk næringsliv
Authors: Lange, Siri
Spissøy, Arild
Brudvik, Marie
Keywords: Nongovernmental organizations
Enterprises
Development aid
Partnership
Norway
Issue Date: 2002
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Report
R 2002: 18
Abstract: Denne rapporten tar for seg partnerskap mellom norske frivillige organisasjoner og norske bedrifter. Partnerskap innebærer et mer forpliktende samarbeid for å nå felles sosiale mål enn tradisjonelt sponsorsamarbeid. Partnerskap har i de senere år blitt fremhevet av sentrale aktører i internasjonal bistandsdebatt som veien å gå for en mer bærekraftig utvikling. Dette gjelder særlig partnerskap som involverer myndighetene i mottakerland (tri-sektorale partnerskap). Kartleggingen som er foretatt for denne studien viser at samarbeidet mellom organisasjoner og bedrifter i Norge fortsatt er preget av sponsortenkning. Interessen for partnerskap er imidlertid økende. Press fra forbrukere og investorer bidrar til at bedrifter blir mer opptatt av å vise sosial ansvarlighet, og organisasjonene ser nye muligheter for inntekter og nye kanaler for innflytelse. I rapporten blir partnerskapene kategorisert ut fra partenes målsetninger for samarbeidet og måten samarbeidet foregår på: prosessorienterte-, prosjektorienterte,- og produktorienterte partnerskap. Miljøorganisasjonen Bellona har nådd lengst i arbeidet med prosess- og produktorienterte partnerskap, mens partnerskap knyttet til bistand i stor grad er prosjektorienterte. Et hovedfunn i undersøkelsen er at det foregår lite samarbeid mellom norske organisasjoner og norske bedrifter i sør. Et slikt samarbeid vil kunne ha positive synergieffekter i forbindelse med den pågående avbindingen av bistand samt økende fokus på næringsutvikling i mottakerland.
URI: http://hdl.handle.net/10202/201
ISBN: 82-8062-036-2
ISSN: 0805-505X
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Report R 2002-18.pdf223KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no