DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/153

Title: Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer: Virkninger og politiske linjeskift
Authors: Villanger, Espen
Keywords: Structural adjustment programme
Assessment
SAPRIN
World Bank
Ghana
Uganda
Madagascar
Issue Date: 2003
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Working paper
WP 2003: 3
Abstract: Dette notatet bidrar til den offentlige debatten om Verdensbankens rolle langs to dimensjoner. Først defineres de mest sentrale elementene i strukturtilpasningspolitikken og det blir stilt opp en oversikt over de ulike låneinstrumentene. Så følger en diskusjon av de mest sentrale endringene som er foreslått for bankens utlånspolitikk, med en oversikt over hvordan fordelingen av lån mellom sosial sektor og fysisk infrastruktur har forandret seg over tid. Notatet gir en generell vurdering av hvordan strukturtilpasningsprogrammene påvirker fattigdom, og illustrerer hvordan utviklingen har vært for tre Afrikanske land som har vært underlagt denne politikken (Ghana, Uganda og Madagaskar).
URI: http://hdl.handle.net/10202/153
ISBN: 82-8062-048-6
ISSN: 0804-3639
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
tekst WP 2003-3.pdf77KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no