DSpace
CMI

BORA CMI >
Chr. Michelsen Institute >
CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10202/144

Title: Selskapers sosiale ansvarlighet. En teoretisk analyse og empirisk undersøkelse av bedrifter i Malaysia
Authors: Spissøy, Arild
Keywords: Bedrifter
Sosial ansvarlighet
Malaysia
Issue Date: 2004
Publisher: Chr. Michelsen Institute
Series/Report no.: CMI Report
R 2004: 7
Abstract: Myndigheter, internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner ser på selskapers sosiale ansvarlighet (SSA) som et effektivt virkemiddel til å nå samfunnsmessige mål, som for eksempel vern av naturmiljø, fattigdomsbekjempelse og bedring av helsetjenester. Myndigheter ønsker næringslivets deltagelse i mer enn bare økonomisk utvikling. FNorganisasjoner inviterer selskaper til å delta i partnerskap for å nå Millenniummålene. I denne rapporten defineres SSA som en praksis. Den går kun kort inn i den normative debatten. Rapportens teoretiske del presenterer en modell for hvordan selskaper velger SSA -nivå. Modellen tar hensyn til at en drivkraft er ønske om profitt, men at også andre mål kan være viktige drivkrefter. Modellen predikerer; a) at selskaper vil velge et SSA-nivå høyere enn null, selv under perfekt konkurranse; og b) at selskaper som verdsetter SSA i seg selv, velger et høyere nivå på SSA enn selskaper som kun verdsetter profitt. Den empiriske delen utforsker SSA-situasjonen i vestlige og lokale selskaper i Malaysia, og undersøker motivasjonen for denne praksisen. Studien konkluderer med at vestlige selskaper har bedre arbeidsforhold og miljøstandarder, mens lokale bedrifter i større grad støtter sosiale institusjoner i de nærmiljøene de opererer. Vestlige selskaper mener at profitt er den viktigste drivkraften, mens lokale bedrifter for en stor del forklarer deres støtte til sosiale institusjoner med moralske regler. SSA oppfattes som en nødvendighet, eller snarere en plikt, for lokale bedrifter. Til slutt diskuterer rapporten hva myndigheter kan gjøre for å få næringslivet til heve innsatsen i forhold til samfunnsmessige mål. Den spesifiserer en liste med politikkanbefalinger, som kan øke SSA-nivået både i lokale og vestlige selskaper.
URI: http://hdl.handle.net/10202/144
ISBN: 82-8062-082-6
ISSN: 0805-505X
Appears in Collections:CMI Collection (Reports, Working Papers, Articles etc.)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Report R 2004-7.pdf280KbAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback Chr. Michelsens Institutt
Fantoftveien 38, 5072 Bergen
E-post: bora@cmi.no